Adobe Photoshop 2023 Beta AI Crack


Hướng dẫn cài đặt :


Bước 1: Bạn tải về file cài đặt của Creative Cloud ,đăng nhập bằng gmail và cài đặt !
 
Bước 2: Tải bản Photoshop bên mình crack sẵn về máy : Tại đây

Bước 3: Giải nén 2 folder của file vừa tải ở bước 2 vào thư mục C:\Program Files\Adobe

Bước 4: Mở thư mục Adobe Photoshop (Beta) trong C:\Program Files\Adobe tìm đến file Photoshop.exe và khởi chạy !

Pass giải nén : ntspro