Unlock 956 mới nhất 2023

 


Unlock 956 (dạng két sắt) mới nhất 2023

Lưu ý: TUT chỉ áp dụng cho nick via ngoại

Trường hợp có nút bắt đầu :

- Truy cập vào phoixmdt.com và chọn phôi theo quốc gia của Via.


- Điền họ tên, ngày tháng năm sinh trùng với VIA, tạo phôi xong lưu phôi về và up lên facebook nhé.Trường hợp không có nút bắt đầu 

Bước 1: Mọi người tạo phôi xmdt như hướng dẫn ở trên
Bước 2: Đăng nhập vào facebook bằng link : https://mbasic.facebook.com
Bước 3: 
- Trên thanh địa chỉ web : xoá chữ "intro" và thay bằng chữ "stepper",
- Kéo xuống cuối link, xoá chữ  "&_rdr" thay bằng "&phase=unauthenticated",
- Sau đó ấn enter, rồi chọn next,
Bước 4: 
- Sau đó xoá "challengechooser " và thay bằng "idr/intro" ,rồi ấn enter,

- Ấn next, sau đó nhập mail (mail trắng), rồi cứ ấn tiếp tục hoặc next
Bước 5: Trên thanh địa chỉ web, Thay đoạn trước token= thành : https://m.facebook.com/x/checkpoint/828281030927956/auth_wizard/intro/?token=Bước 6: Upload phôi đã tạo ở bước 1 lên.